YY6080影院>>综艺>>新鲜陪伴记
 • 新鲜陪伴记

 • 状态:20200623期
 • 类型:故事 纪实
 • 主持:陈赫 黄圣依 孙艺洲 刘璇
 • 年代:2020
 • 地区:大陆

简介:节目通过对陈赫、黄圣依、孙艺洲、刘璇四位明星爸妈实现新颖陪伴使命应战的全记录,显现四位明星爸妈对亲子关系以及陪伴的明白,探讨高质量陪伴真谛,输出更适合中国度庭的“亲子陪伴全攻略”。

新鲜陪伴记下载(手动复制下面的迅雷口令到迅雷客户端进行下载)

 • 选择下载地址操作
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 • 迅雷下载选中文件

评论

 • 评论加载中...
--== 选择主题 ==--