YY6080影院>>综艺>>一袋女王
 • 一袋女王

 • 状态:20210113期
 • 类型:访谈
 • 主持:曾国城 严立婷 苗可丽 米可白 狄玫 狄莺 王尹平
 • 年代:2009
 • 地区:台湾

简介:一袋女王是台湾的一档综艺访谈节目,2009年开播至今,前身名为一袋女皇,主持报酬曾国城,进级为一袋女王后进入了苗可丽、赵淑亭,2010岁终两位女主持接踵分开由曾国城一人挑大梁。2014年9月22日起,将推出斩新主持阵容,由曾国城与辣妈咪严立婷联袂主持。

一袋女王下载(手动复制下面的迅雷口令到迅雷客户端进行下载)

 • 选择下载地址操作
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 • 迅雷下载选中文件

评论

 • 评论加载中...
--== 选择主题 ==--